Welkom bij Babydinge

Algemene voorwaarden van Leuk en betaalbaar

Algemene voorwaarden van Leuk en betaalbaar
 
Artikel 1.Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en offertes voor en van leukenbetaalbaar tenzij afwijkend en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle offertes van leukenbetaalbaar zijn vrijblijvend totdat de order tot stand is gekomen. Bestellingen die schriftelijk of via e-mail zijn geplaatst zijn bindend. Na het ontvangen van de bevestiging heeft u 5 dagen om zonder opgaaf van redenen van de order af te zien.
 
Artikel 3. Prijzen
Alle door leukenbetaalbaar opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en slechts geldig voor zover de materialen bij het tot stand komen van de order uit voorraad leverbaar zijn. Indien achteraf de prijzen verhoogd worden door leukenbetaalbaar heeft de koper het recht om binnen acht werkdagen na ontvangst van bericht omtrent de prijsverhoging schriftelijk van de koop af te zien; bij gebreke van dergelijke annulering blijft de order tot stand en gelden de verhoogde prijzen.
 
Artikel 4. Levertijd
De door leukenbetaalbaar gestelde levertijd van 5 tot 14 werkdagen is afhankelijk van de drukte en de omvang van uw bestelling.
Overschrijding van die tijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of op ontbinding van de order en/of weigering van de in de overeenkomst begrepen zaken.
De levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode, gedurende welke leukenbetaalbaar door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 
Artikel 5. Verzenden
Pakketzendingen vinden plaats met DHL. Bij spoedleveringen en zendingen met andere vervoerders en naar het buitenland gelden andere tarieven.


Artikel 6. Ruilen of Retour
Na ontvangst van uw bestelling heeft u een zichttermijn van 7 dagen binnen deze 7 dagen kunt u beslissen of u de artikelen* wilt houden.
Retourzendingen dienen van te voren schriftelijk aan Leukenbetaalbaar kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail. U dient in u schriftelijke annulering in ieder geval u ordernummer, volledige naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Het artikel kan alleen geretourneerd worden indien het nog ongebruikt in de originele, ongeschonden verpakking met originele labels retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar je toe).
 *Afgeprijsde artikelen worden niet geruild.
 * Met uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geproduceerde artikelen.
 Voor deze artikelen geldt geen bedenktijd/zichttermijn en worden daarom niet retour genomen.
 
Artikel 7. Betalingen
Elke order dient men vooraf te betalen via bank of contact bij aflevering tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Leukenbetaalbaar is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen ontstaan door gebruik van geleverde goederen.
 Artikel 9. Kleurafwijkingen

Let er op dat wij voor kleurafwijkingen tussen de foto´s op Internet en de geleverde stoffen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Artikel 10. Geschillen
Voor alle mogelijke geschillen tussen leukenbetaalbaar is het Nederlands recht van toepassing.
 
Artiekel 11. Privacy
Leukenbetaalbaar is zelf gesteld op haar privacy en vindt dat ook de gegevens van de gebruikers van onze webwinkel zo goed mogelijk moeten worden beschermd. De gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt om de bestelde artikelen zo goed en zo snel mogelijk bij je af te leveren.
Gegevens van onze klanten zullen nooit aan andere partijen worden verkocht of met hen worden gedeeld. We gebruiken de gegevens van onze klanten op de volgende wijze: zodra je een bestelling bij ons plaatst, hebben we je naam, e-mailadres en afleveradres nodig. Aan de hand hiervan kunnen wij je bestelling verwerken en je op de hoogte houden van de voortgang.
 
Artikel 12. Auteursrechten en Copyright
Op alle op de site aanwezige informatie en beeldmateriaal rust auteursrecht en copyright.
U kunt contact opnemen met leukenbetaalbaar voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.